Kellokosken ruukin alue

Tervetuloa tutustumaan alueeseen!

1000 euron arvonta

Open Market kiinteistönvälityksen 1000 euron arvonta on suoritettu 15.12. Voitto osui Kellokoskelle ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Lämpimät onnittelut!

Kellokosken Ruukin yritysten joulumyyjäiset

4.12 Kellokosken Ruukin yritysten ensimmäisissä joulumyyjäisissä oli kova kuhina. Uniikkiasuntojen toimistossa Open Marketin lomatonnin arvontaan kävi osallistumassa suuri määrä ihmisiä. Arvonta suoritetaan 15.12 ja onnelliselle voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ajankohtaista tietoa asuntolainan lainakatosta

Asuntolainan lainakattoa koskeva laki astuu voimaan 1.7.2016. Lainakatto edistää rahoitusjärjestelmän vakautta sekä hillitsee kotitalouksien liiallista velkaantumista ja asuntomarkkinoiden ylikuumentumista.

Lainakatto koskee heinäkuun 2016 alusta lukien myönnettäviä uusia asuntolainoja. Sen jälkeen myönnettävä asuntolaina voi olla enintään 90 prosenttia lainaan annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Jos kysymys on ensiasunnosta, asuntolaina voi olla enintään 95 prosenttia lainaan annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Asunnon ostotilanteessa vakuuden käyvällä arvolla tarkoitetaan asunnon hankintahintaa.

Asiakkaan oman säästämisen osuus on vastaisuudessa entistä tärkeämpi. Asunnon ostajalla on oltava vähintään 10 prosenttia (tai ensiasunnossa 5 prosenttia) omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainaa varten omia säästöjä pitää jatkossakin olla vähintään 10 prosenttia. Asuntoa ei voi ostaa kokonaan velaksi käyttämällä vakuutena vain ostettavaa asuntoa. Lainakattoa laskettaessa vakuudeksi ei myöskään hyväksytä henkilötakausta.

Lainakatto koskee vain asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön hankintaan tai peruskorjaukseen otettavia lainoja. Lainakattoa sovelletaan vakituiseen käyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös vapaa-ajan asunnon tai sijoitusasunnon hankintaan myönnettävään lainaan.

Lainanhakijalla tulee olla riittävä lainanhoitokyky hoitaa kokonaislainamäärä, jossa otetaan huomioon hänen kaikki nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan 10 prosenttia voi kattaa omarahoitusosuuden lisäksi vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainahoitokyky on riittävä.

Lainakatto ei juuri muuta nykymenettelyä, jossa jo yleisestikin toimitaan lainakaton mukaisesti. Lainakatto kuitenkin korostaa säästämisen merkitystä ja ennakkoon säästämisestä tulee entistä tärkeämpää. Säännöllinen säästäminen tarjoaa taloudellisen puskurin myös korkomenojen kasvun ja yllättävien menojen varalle.

1.7.2016 voimaan tuleva lainakatto lyhyesti:

  • Asuntolainaa saat enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta.
  • Ensiasunnon ostajien lainakatto on enintään 95 prosenttia, ASP-lainassa jatkossakin 90 prosenttia.

Tässä esimerkki lainakatosta ja sen vakuuksista:

  • Asunnon kauppahinta on 100.000 euroa.
  • Asuntolainaa voit saada enintään 90.000 euroa (lainakatto).
  • Asunnon vakuusarvo pankille enintään 75.000 euroa.
  • Asunnon vakuusarvon ylittävälle osalle 15.000 euroa tarvitaan omia säästöjä tai muu lisävakuus. Lisävakuutena voi olla OmaTakaus.
  • Jos lainaa otetaan yli 90.000 euroa, niin silloin lainakaton ylittävälle osuudelle tarvitaan vakuudeksi omia säästöjä tai muita vakuuksia.